Maak kennis met Chantal Mathieu, de nieuwe aanvangsbegeleider secundair onderwijs

Als aanvangsbegeleider coacht en begeleidt ze de tijdelijke personeelsleden.

Zij organiseert en coördineert intervisies, werkt vormingssessies uit, doet klasbezoeken en bespreekt nadien de les met de betrokken leerkracht, ….

Kortom, als vertrouwenspersoon zet ze samen met de startende leerkrachten op een veilige manier de stap van hoge school/universiteit naar de klaspraktijk.
Samen stellen ze een leertraject op, waarin groei, professionalisering en een stevige ruggensteun centraal staan.

Welkom Chantal!

Wij wensen u heel veel succes.

Gemaakt 01/10/2020 (bewerkt op 01/10/2020)
Chantal Mathieu