Bewegen is gezond… In het Nederlands : dubbel zo gezond !

In het kader van het project van de “ateljees paraskoleir”, nemen de kinderen van het eerste en tweede leerjaar uit vijf basisscholen van de Stad Brussel momenteel deel aan de buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten “Multisport”. Deze activiteiten worden verzorgd door de studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie van de Eramushogeschool die daarvoor een “Taalsportkoffer” gebruiken, een speciale tool om tegelijkertijd sport te beoefenen en Nederlands te leren !

Deze unieke samenwerking creëert een winwin-situatie waarbij kinderen die thuis geen Nederlands spreken niet alleen sport beoefenen maar ook spelenderwijs Nederlandse taalvaardigheid inoefenen. De studenten Lichamelijke Opvoeding krijgen dan weer de kans een stage te verrichten binnen de Brusselse scholengemeenschap.

Op termijn is het de bedoeling deze winwin-stages ook aan kinderen uit het derde en vierde leerjaar aan te bieden en het netwerk aan geïnteresseerde scholen van de Stad Brussel uit te breiden. Zo zie je maar : lichaam en geest, taal en sport, ontspanning en inspanning, monitor en kind… Samen maken we school ! Ook buiten de schooluren… tijdens één van de activiteiten van de “Ateljees Paraskoleir !

Gemaakt 09/12/2022 (bewerkt op 09/12/2022)
praskoleir