De warmste week in HBS Leidstar

De week van 13/12 tot 17/12 werd de “warmste week” in de Leidstarschool . De school voerde actie voor NASCI, een VZW in Schaarbeek die zich inzet voor het welzijn van elk kind. Elk kind heeft recht op een optimale opvoeding en een eerlijke start in het leven.

De warmste week in HBS Leidstar

Hiervoor reikt Nasci de helpende hand aan moeders met kinderen die het bijzonder moeilijk hebben en meestal nergens anders terecht kunnen. Door de moeders weerbaar te maken, hen meer inzicht te geven  en hun zelfvertrouwen te vergroten, zullen zij sterker staan in de opvoeding van hun kinderen. Nasci werkt zo samen met de moeders aan een betere basis voor de toekomst van kansarme kinderen.

De warmste week in HBS Leidstar

Onze leerlingen hebben de werking van Nasci leren kennen via e-mailgesprekken en online interviews.

Elke ochtend startten we met de hele school op de speelplaats met een tekst, een lied, een dansje … over armoede.  In alle klassen ging het deze week over kansarmoede: Wat is het? Hoe komt het? Wat betekent kansarm of arm zijn? Hoe kunnen we helpen?  Wat kan elk van ons doen?

De warmste week in HBS Leidstar

De warmste week in HBS LeidstarDe warmste week in HBS Leidstar

We hadden medelijden met de mensen in armoede, maar zagen ook dat armoede meer dan eens tot creativiteit en sterkte kan leiden en dat sommige mensen met een juiste duw in de rug echt vooruit kunnen.

Met de hele school staken we de handen uit de mouwen door materiaal en producten te verzamelen die Nasci goed kan gebruiken : verzorgingsproducten voor de mama’s en de kinderen, luiers, schoenen, kleren voor baby’s,  kinderen en mama’s… Het was hartverwarmend om te zien hoe leerlingen en ouders en personeel met grote volle zakken naar school kwamen met daarin heel bruikbare zaken en kleren die soms nieuw waren aangekocht.

De warmste week in HBS LeidstarDe warmste week in HBS LeidstarDe warmste week in HBS Leidstar

Tegen vrijdag hadden we een enorme buit. Het vierde leerjaar kreeg de eer om al deze zaken naar Nasci te brengen. Hiervoor werd eerst alles met de hulp van de vriendelijke chauffeur op de kleine bus gepropt, ons vervoermiddel naar Schaarbeek.

Het vierde leerjaar kreeg een fijne en interessante rondleiding in Nasci. De leerlingen waren heel geïnteresseerd en gemotiveerd. Ze beloofden later als vrijwilliger bij Nasci te komen werken.

De warmste week in HBS Leidstar

De warmste week in HBS Leidstar

Nasci was opgetogen met de goederen die onze school verzamelde. Onze leerlingen en hun begeleiders kwamen vol bewondering voor deze prachtige organisatie terug naar school. Ze waren terecht fier dat we met z’n allen hadden kunnen helpen.

Dankzij onze leerlingen, hun ouders, ons personeel was het voor onze school echt “de warmste week”.

Dank aan allen om dit waardevol project zo mooi vorm te geven!

De warmste week in HBS Leidstar

De warmste week in HBS Leidstar

De warmste week in HBS Leidstar

Gemaakt 14/01/2022 (bewerkt op 14/01/2022)
De warmste week in HBS Leidstar