Vacature : lesgevers/begeleiders (M/V/X)

Voor het geven van naschoolse creatieve, sportieve en taalgerichte ateliers in de basisscholen zoekt het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel enthousiaste lesgevers/begeleiders (M/V/X) met een hart voor onze Brusselse ketjes.

FUNCTIE

Als lesgever/begeleider verzorg je workshops van 1 klokuur, aansluitend op de lesuren van de basisschool. Je begeleidt een klasje van ongeveer 10 lagere schoolkinderen. Je bereidt je inhouden zelf voor en geeft feedback aan de coördinator. Mogelijke thema’s voor de workshops: theater, expressie/dictie/voordracht, taal- en spel, creatieve vorming, sport, wiskunde en spel, muzische vorming, burgerzin, filosoferen met kinderen, schaken, … . Het verwerven van de Nederlandse taal op een educatieve maar speelse wijze vormt de rode draad.

TAKEN

 

 • Je onderschrijft het pedagogisch project van de Stad Brussel en van de gastschool;
 • Je houdt je aan de afspraken/directieven van de Stad Brussel;
 • Je werkt zelfstandig en bereidt je lesinhouden zelf voor;
 • Je houdt rekening met de taalachterstand en de context van de kinderen;
 • Je stimuleert de vaardigheden en talenten van de kinderen en helpt hen een eindje op hun weg naar het secundair onderwijs;
 • Je doet de gevraagde leerlingenadministratie (overzicht aanwezigheden, …);
 • Je hebt tucht en zorgt voor een gedisciplineerd klasklimaat;
 • Je geeft geregeld feedback aan de coördinator en onderhoudt goede contacten met de coördinator en de directie van de school;
 • Je zorgt voor een goed contact met kinderen en ouders;
 • Je draagt zorg voor het materiaal en meubilair van de gastschool;
 • Je bent creatief en dynamisch.

 

PROFIEL

 • Je bent student bachelor/master (onderwijs/animatie/jeugd) of reeds in het bezit van een bachelor/master-diploma (onderwijs/animatie/jeugd);
 • Je hebt ervaring in het omgaan met kinderen (bv. speelpleinwerking) of onderwijservaring;
 • Je bent dynamisch en gemotiveerd;
 • Je hebt een hart voor kinderen en voor multicultureel Brussel;
 • Je kan je vrijmaken aansluitend op de lesuren (15.30 uur) op maandag, dinsdag, woensdagnamiddag (12.30 uur) of donderdag;
 • Je bent bereid om alle Covid-19-maatregelen (mondmasker, hygiëne, afstand,…) strikt na te leven;
 • Je kan je verplaatsen naar één van de Nederlandstalige basisscholen van de Stad Brussel;
 • Je hebt een blanco strafregister.

AANBOD

 • Wij bieden je met ingang van 4 oktober 2021 tot en met 30 juni 2022 een bediendencontract van bepaalde duur met een vergoeding van 36,46 euro (bruto geïndexeerd, index: 1,7410) per gepresteerd klokuur.

Interesse ?

Stuur uw kandidatuur (cv + motivatiebrief) ter attentie van Fee Loobuyck, coördinator van de Nederlandstalige hulpateliers, uiterlijk op 15 september per mail naar fee.loobuyck@brucity.education.

illustratie lesgever