Werkgelegenheid

Met om en bij de 4500 personeelsleden en een uitgebreid scholennet, is de Stad Brussel één van de belangrijkste werkgevers van de Brusselse regio.

In het gevoerde beleid van diversiteit, niet-discriminatie, en gelijkheid van kansen, beschikt het Departement Openbaar Onderwijs over een ruim aanbod van verschillende beroepen (hulpopvoeders, badmeesters, leerkrachten, laboranten, enz.).

Voor het onderwijs kiezen is kiezen om een belangrijke speler in een steeds veranderende wereld te zijn, voor een job vol met contacten, ontmoetingen en uitwisselingen, voor persoonlijke dagelijkse uitdagingen, een inzet in de gemeenschap. Daarenboven biedt de Stad Brussel talrijke financiële voordelen en een team dat zich inzet voor meer dan 98 scholen.

Hulpopvoeder basisonderwijs M/V/X

Het departement Openbaar Onderwijs van de stad Brussel is voor haar verschillende basisscholen op zoek naar hulpopvoeders (M/V/X) voor een halftijdse/deeltijdse/ voltijdse betrekkingen

Aanvangsbegeleider secundair onderwijs M/V/X

Beschrijving van de onderneming

Het Departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel is op zoek naar een voltijdse of deeltijdse aanvangsbegeleider secundair onderwijs om het team van aanvangsbegeleiders te vervolledigen.

Vacature : lesgevers/begeleiders (M/V/X)

Voor het geven van naschoolse creatieve, sportieve en taalgerichte ateliers in de basisscholen zoekt het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel enthousiaste lesgevers/begeleiders (M/V/X) met een hart voor onze Brusselse ketjes.